Chính sách khách hàng thân thiết

1- Tham gia chương trình thành viên

Đăng nhập để tận hưởng các ưu đãi đặc biệt của chương trình thành viên thân thiết!

 

 Chương trình điểm

Danh sách chương trình bạn có thể kiếm thêm và sử dụng để đổi ra ưu đãi

Kiếm thêm điểm: Cộng điểm khi hoàn thành đơn hàng

1.000.000 ₫ = 1điểm

 

Đổi điểm thành ưu đãi: Thanh toán bằng điểm tích lũy. 

 

2 - Chương trình hạng thành viên

Danh sách các hạng thành viên và quyền lợi của từng hạng, xem chi tiết tại WinMaxTech.VN và click vào biểu tượng: Thành viên thân thiết.

Member

Silver

Titan

Gold

Platinum

Diamond

 

Lên đầu trang
0
Danh mục So sánh 0 Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng